Onder dit kopje staat allerlei informatie die met onze adoptie uit Polen te maken heeft. 
Klik op de onderwerpen aan de linksterkant voor de verhalen.