Eisen voor ouders


Wie komen in aanmerking voor een kind uit Polen:

Begin 2017 hebben de Poolse autoriteiten besloten dat men in principe alle kinderen in eigen land wil plaatsen. In het buitenland wonende aspirant adoptief ouders kunnen alleen nog vanuit Polen adopteren als zij zelf de Poolse nationaliteit bezitten of als er in Polen een kindje beschikbaar komt voor adoptie waarvan eerder een broertje of zusje in Nederland geplaatst is en dit echtpaar open staat voor een bijplaatsing. Zij moeten actief een religie belijden en een kerkelijk huwelijk afgesloten hebben. 
Het leeftijdsverschil tussen oudste ouder en jongste kind moet in principe maximaal 40 jaar zijn. Uitzonderingen hierop worden af en toe gemaakt. 

Bij twijfel of u in aanmerking komt voor adoptie uit Polen, is het altijd raadzaam om met Kind en Toekomst zelf te bellen: 0314 - 632080 (maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur).

(van de website van Kind en Toekomst)