Achtergrond kinderen

De kinderen uit Polen die voor buitenlandse adoptie in aanmerking komen hebben een belaste ontstaansgeschiedenis c.q. een belaste achtergrond en variëren in leeftijd van ongeveer 10 maanden tot 6 jaar. Dubbele plaatsingen zijn in Polen geen uitzondering, ook triblings komen voor. Echtparen die een Pools kind willen adopteren, dienen open te staan voor een kind met een special need. Vrijwel alle Poolse kinderen blijken een ontwikkelingsachterstand te hebben, welke nooit geheel zal verdwijnen. De meeste kinderen komen veelal uit 'achterstandsgezinnen', waar drankmisbruik veel voor komt.

De meeste kinderen komen veelal uit "achterstandsgezinnen", waar drankmisbruik vaak een rol speelt. De meeste Poolse kinderen blijken een ontwikkelingsachterstand te hebben, ten gevolge van bijvoorbeeld: drankgebruik tijdens de zwangerschap (meestal FAE: Foetaal Alcohol Effecten, kijk voor meer informatie hieronder of bij FAS / FASD), zuurstofgebrek bij de bevalling, vroeggeboorte of beperkte verstandelijke vermogens van één of beide ouders. Vaak zal deze achterstand zal nooit geheel verdwijnen. Druk gedrag en concentratiestoornissen komen ook geregeld voor bij kinderen uit Polen. Soms kun je autistische trekjes herkennen bij deze kinderen of ze hebben last (gehad) van epilepsie. Ook lopen deze kinderen vaak achter met hun lichamelijke ontwikkeling maar vooral ook met de taalontwikkeling. Dit is niet of nauwelijks gestimuleerd vanuit hun thuissituatie.