Achtergrond kinderen

De kinderen uit Polen die voor buitenlandse adoptie in aanmerking komen variëren in leeftijd van ongeveer 10 maanden tot 6 jaar. Kinderen ouder dan 6 jaar komen voor bij meerlingplaatsingen. Eén of meer kinderen mogen dan de leeftijd van 6 jaar gepasseerd zijn. Zij hebben dan wel een broertje of zusje jonger dan 6 jaar. 

Siblings en triblings zijn in Polen geen uitzondering. Ook plaatingen van 4 kinderen tegelijk komt voor. 

Echtparen die een Pools kind willen adopteren, dienen open te staan voor een kind met een lichte (operabele) handicap. Meestal zijn deze handicaps niet ernstig van aard. 

De meeste kinderen komen veelal uit "achterstandsgezinnen", waar drankmisbruik vaak een rol speelt. De meeste Poolse kinderen blijken een ontwikkelingsachterstand te hebben, ten gevolge van bijvoorbeeld: drankgebruik tijdens de zwangerschap (meestal FAE: Foetaal Alcohol Effecten, kijk voor meer informatie hieronder of bij FAS / FASD), zuurstofgebrek bij de bevalling, vroeggeboorte of beperkte verstandelijke vermogens van één of beide ouders. Vaak zal deze achterstand zal nooit geheel verdwijnen. Druk gedrag en concentratiestoornissen komen ook geregeld voor bij kinderen uit Polen. Soms kun je autistische trekjes herkennen bij deze kinderen of ze hebben last (gehad) van epilepsie. Ook lopen deze kinderen vaak achter met hun lichamelijke ontwikkeling maar vooral ook met de taalontwikkeling. Dit is niet of nauwelijks gestimuleerd vanuit hun thuissituatie.