Verblijf, kosten, wachttijd


Verblijfsduur

Beide aanstaande ouders moeten tweemaal naar Polen reizen, éénmaal om kennis te maken met het kind en voor de Adoptiecommissie te verschijnen (verblijfsduur ongeveer 3 dagen) en éénmaal om voor de rechter te verschijnen, het kind te verzorgen en het paspoort en het visum af te wachten (verblijfsduur ongeveer 6 tot 10 weken). Ook zijn er steden waarvoor een andere procedure geldt.

 

Kosten

  • Het inschrijfgeld bij de Stichting Kind en Toekomst is € 60.
  • Daarnaast moet je donateur van K&T: zijn: € 35. 
  • Bedragen hieronder zijn exclusief borgsom van € 600,-. Dit bedrag wordt aan adoptie ouders geretourneerd nadat aan de progress verplichtingen voldaan is.
  • De reis- en verblijfskosten variëren eveneens en zijn afhankelijk van het verblijf en de wijze van overnachten en reizen: een eenvoudig familiepension of hotel / per eigen auto of met het vliegtuig. Je moet rekening houden op bedragen die variëren van € 5.000 tot € 7.000.
     

Kostenoverzicht Polen 2015:

Bureaukosten:            €  7.950,-
Vaste kosten:                     400,-
Kosten buitenland:         3.587,-
Procedurekosten:            2.158,-
Totaal:                        € 14.095,-*

 

Meerkosten sibling:
Bureaukosten:            € 3.000,-
Vaste kosten:                   250,-
Kosten buitenland:        1.450,-
Procedurekosten:             750,-
Totaal:                        € 5.450,-*

 

* Bedragen zijn exclusief reis- en verblijfskosten.
Bron: Website Kind en Toekomst (2016)


Wachttijd
Er is op dit moment (december 2016) geen wachtlijst!
Er is op dit moment een gebrek aan ouders die open staan voor opname van een of meerdere kinderen.